Pensionsopsparinger via Heap forvaltes af Topdanmark Kapitalforvaltning, som er et selvstændigt selskab i Topdanmarkkoncernen.

Selskabet er først og fremmest beskæftiget med at forvalte Topdanmarks pensionsmidler, men forvalter også koncernens øvrige investeringer. De primære opgaver i selskabet er porteføljemanagement, analyse, og risikostyring.

Teamet er kendetegnet ved erfarne medarbejdere, effektiv risikostyring, korte beslutningsveje og en høj grad af ansvarsdelegering, som gør dem i stand til at skabe et bedre afkast end mange store organisationer.

Fandt du dit svar?