Afkastet fra aktieinvesteringer på en pensionsopsparing bliver beskattet med den såkaldte PAL-skat på 15,3%. Dette er lavere end beskatning af afkast på anden opsparing i frie midler (aktieafkastskat på 27-42% og skat på en Aktiesparekonto på 17%) eller i opsparet overskud i din virksomhed (acontoskat på 22%).

Fandt du dit svar?