Din pension udbetales til dine "nærmeste pårørende", som i udgangspunktet er din ægtefælle, registrerede partner, eller samlever. Hvis du ikke er i forhold er der faste rammer for, hvem de næste i prioriteringsrækkefølgen er. Du kan også selv vælge, hvis du har en bestemt person, som du ønsker skal arve dine pensionspenge hos Heap. Se mere her: www.topdanmark.dk/gode-raad/begunstigelse/

Hvis uheldet skulle være ude, skal dine efterladte ikke selv gøre noget. Vi tager kontakt til dine arvinger og guider dem til at modtage dine penge.

Fandt du dit svar?