Pension fungerer som en økonomisk sikkerhed for dig selv og din familie, når du forlader arbejdsmarkedet, eller hvis du dør. Som pensionist vil du med de nuværende regler modtage offentlig folkepension og ATP, men det er for de fleste ikke meget ift. en normal løn, og for mange ikke nok til at leve det liv de ønsker. Desuden er der flere fordele ved pensionsopsparinger ift. andre typer opsparinger, fx fuldt skattefradrag ved pensionsindbetalinger, lav pensionsafkastbeskatning (15,3%), og kreditorbeskyttelse af dine penge.

Fandt du dit svar?