Pension er en god idé, fordi den fungerer som en økonomisk sikkerhed for dig selv og din familie, når du forlader arbejdsmarkedet, eller hvis du dør. Som pensionist vil du med de nuværende regler modtage offentlig folkepension og ATP, men det er for de fleste ikke meget ift. en normal løn, og for mange ikke nok til at leve det liv de ønsker. Desuden er der flere fordele ved pensionsopsparinger ift. andre typer opsparinger som bl.a. fuldt skattefradrag ved pensionsindbetalinger, lav pensionsafkastbeskatning (15,3%), kreditorbeskyttelse af pensionsopsparing, og frit valg af hvem, som skal arve dine penge.

Fandt du dit svar?